எல்லாரையும் போட்டு இந்த பொள பொளக்குறான்லே ????| Hacker or Not?

0 Просмотры
Издатель
Subscribe NesaMani Gaming ➡️➡️

Share this video with your friends guys

Subscribe Second Channel????

Second Channel Name : NesaMani

Business Enquiry ???? @

???????????????????????????????????? ➩

Join Our Discord:

#PUBGMOBILE #pubgtamil #Zone

எல்லாரையும் போட்டு இந்த பொள பொளக்குறான்லே ????| Hacker or Not?

#pubgtamil #pubgtamil #tamilgaming #tamilpubg #pubgmobiletamil #pubgtamilstreaming #pubglive #tamilgamingpubg #nmg #pubgm #pubghacker #pubgtamilvideo #pubgvideo
*********************************************************
ABOUT PUBG MOBILE IN ENGLISH
**********************************************************

PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) is an online multiplayer battle royale game developed and published by PUBG Corporation, a subsidiary of South Korean video game company Bluehole. The game is based on previous mods that were created by Brendan "PlayerUnknown" Greene for other games, inspired by the 2000 Japanese film Battle Royale, and expanded into a standalone game under Greene's creative direction. In the game, up to one hundred players parachute onto an island and scavenge for weapons and equipment to kill others while avoiding getting killed themselves. The available safe area of the game's map decreases in size over time, directing surviving players into tighter areas to force encounters. The last player or team standing wins the round.
**************************************************************************************
Категория
Игры
Комментариев нет.